Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Licencja

To jest mój utwór.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Znacząca umowa nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W obecności  Pana Adama Pieniążka  Wicestarosty Powiatu Dębickiego podpisana została w szkole dnia 12 listopada 2019 r. umowa dotycząca przekazania szkole sprzętu o wartości (wg cen zakupu) 108 411,48 zł. Przekazującym jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych z siedzibą w Dębicy.

W skład przekazanego sprzętu wchodzi m.in. pracownia językowa, monitory dotykowe 65”, laptopy, projektory, pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, kserokopiarka, wizualizer, defibrylator, stoliki, ławki i sprzęt sportowy.

W imieniu „Przekazującego” umowę podpisali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani mgr inż. Barbara Olechniewicz oraz Członek Zarządu  Stowarzyszenia Pan mgr Jarosław Urbański. W imieniu „Przyjmującego” umowę podpisał Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Pan mgr Wiesław Ostafin.

Dyrektor szkoły podziękował w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy za tak hojny dar na rzecz szkoły. Podobne podziękowanie złożył Pan Wicestarosta, który jednocześnie zwrócił uwagę, że jest to przykład korzyści jakie wynikają z właściwych relacji pomiędzy różnymi instytucjami.

 

Święto Niepodległości

„Polska to jest wielka rzecz!”

„I my sami jeszcze nie wiemy, co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze.”

/S. Żeromski „Przedwiośnie”/

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

Oficjalnie Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić 11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji, a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.

W miejskich obchodach, upamiętniających 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele oraz młodzież. Poczet sztandarowy I LO godnie reprezentowali uczniowie z klasy 2 f: Anna Haptaś, Kinga Kipa, Mateusz Zając.

 „…ojczyzna to chemia;

serce, jak się czego uczepi,

to dynamit”

 /S. Wyspiański „Wesele”/

Wykład Pan Profesora Leszka Starkela absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W dniu 8.11.2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odbył się wykład profesora Leszka Starkela. Pierwsza część wykładu poświęcona była badaniom Pana Profesora w Karpatach, druga część badaniom procesów grawitacyjnych na terenie Wyżyny Dardżyling w Indiach.

W wykładzie uczestniczyły klasy realizujące rozszerzony program nauczania geografii.

Pan Profesor Leszek Starkel jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. W tym roku minęło 70 lat jak zdał maturę w Jagielle. Następnie studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjął pracę w Instytucie Geografii   i przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W swojej pracy naukowej początkowo zajmował się zagadnieniami geologii, paleontologii i geomorfologii Karpat, później prowadził badania w Indiach. Jest autorem licznych publikacji i rozpraw naukowych. Za swoje osiągnięcia, jako jeden z dwóch Polaków (obok Pawła Edmunda Strzeleckiego), otrzymał Gold Founders Medal (Medal Odkrywców), który jest najwyższym wyróżnieniem Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego (odznaczenie wręcza królowa brytyjska). Profesor Leszek Starkel został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Profesor odwiedza I LO w Dębicy, w bieżącym (2019 roku) dwukrotnie. Obok wiedzy geograficznej Pan Profesor dostarczył cennych informacji na temat funkcjonowania szkoły tuż po drugiej wojnie światowej.

 Fotografie z wykładu

Pamiętamy

Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła groby nauczycieli, które znajdują się na Starym Cmentarzu w Dębicy. Odwiedzaliśmy groby tych, którzy pracowali w I Liceum Ogólnokształcącym na początku jego istnienia jak i tych, którzy pracowali w nim jeszcze kilkanaście, kilka lat temu.

 

„Listopadowe wspomnienie”

Prawie siedem lat temu pożegnaliśmy profesora Kazimierza Gwoździa, który od 1963 roku był nauczycielem matematyki w naszym liceum. Przepracował w „Jagielle”  38 lat, a na zasłużoną emeryturę odszedł w 2001 roku. Miał opinię wymagającego nauczyciela, który z matematyczną precyzją oceniał rozwiązywane zadania. Poza nauczaniem był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej, która prowadziła sklepik szkolny. Jako wychowawca organizował wyjazdy do Krakowa na operetki, których był miłośnikiem. Na wakacjach wielokrotnie był opiekunem dwutygodniowych obozów nad morzem dla uczniów szkoły.

Pozostaje w pamięci wielu absolwentów naszej szkoły oraz współpracowników, w szczególności tych, którzy są jeszcze czynni zawodowo.

Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Bibicach koło Krakowa.

 

„Poznaj Atom”

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Energii „Poznaj Atom”, którego ideą jest edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych w zakresie energetyki i techniki jądrowej. Edukacja ta prowadzona jest przez pracowników naukowych wyższych uczelni.

W ramach tego projektu 30 października 2019 r. przeprowadzone zostały w szkole cztery lekcje o charakterze warsztatowym( w różnych klasach)  przez mgr inż. Filipa Jędrzejeka, pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw. Podczas tych lekcji uczniowi poznali podstawowe informacje dotyczące źródeł energii elektrycznej, energetyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego. Na zajęciach zaprezentowany został profesjonalny sprzęt dozymetryczny (detektory promieniowania), uczniowie mogli przeprowadzić doświadczenia na naturalnych materiałach promieniotwórczych. Szkoła pozyskała nieodpłatnie dodatkowe materiały dydaktyczne, dotyczące w/w problemów, które będą wykorzystywane  na lekcjach fizyki w pozostałych klasach.

 

Biblioteka sercem szkoły...

25.10.2019 r. obchodziliśmy kolejne "urodziny biblioteki" w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Tego dnia biblioteka przybrała odświętny wygląd, a na  czytelników czekały słodkie niespodzianki. Były życzenia, wyjątkowy tort i pamiątkowe zdjęcia.

 

W zdrowym ciele ...

W dniu 29.10.2019r w naszej szkole odbyły się powiatowe zawody z piłki ręcznej dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały:
Pyskaty Marlena, Gruszka Aleksandra, Kisiel Natalia, Sokołowska Emilia, Wójcik Weronika, Nowak Natalia, Mądro Natalia, Bełtek Gabriela, Marszałek Natalia, Cyboroń Kamila, Łyko Natalia, Pierchała Weronika.

Nasze uczennice wywalczyły 5 miejsce. Opiekunem była Pani Justyna Lach.

 

 

 

To tylko ćwiczenia

W dniu 15.10.2019 roku czwartą lekcję w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły przerwał długi dzwonek. Sygnał oznaczał ewakuację. W kilkanaście sekund po tym sygnale pierwsi uczniowie zaczęli opuszczać szkołę. Po około siedmiu minutach młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły byli w miejscu ewakuacji. Tutaj odbyło się sprawdzenie stanu osobowego.
W akcji uczestniczyli strażacy z KP PSP w Dębicy.
Ewakuacje ćwiczebne odbywają się w Jagielle co roku. Celem ich jest przygotowanie młodzieży i pracowników do ewakuacji w wypadku zagrożenia. Przebieg akcji później jest analizowany w celu uniknięcia błędów w przyszłości. Popełnione błędy będą omawiane na Radzie Pedagogicznej, zostaną z nich wyciągnięte wnioski, które będą wprowadzone przy kolejnych ewakuacjach.
Na uwagę zasługuje fakt, że czas ewakuacji skrócił się o około dwie minuty w stosunku do roku poprzedniego, choć w ewakuacji brało udział około 200 osób więcej.

 

Naukowa chemia

15 października uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zajęcia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Naukowa chemia". Tematyką pierwszego spotkania była spektroskopia z zakresu podczerwieni i analiza widm.  Kolejne zajęcia już za dwa tygodnie.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Języków Obcych

SZKOLNY KONKURS „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY. SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Cele konkursu:

a) mobilizowanie uczniów do czytania,

b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

c) rozwijanie wyobraźni uczniów,

d) aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

e) podniesienie poziomu czytelnictwa,

f) odkrywanie, rozwijanie i propagowanie talentów artystycznych.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły

Czytaj więcej: SZKOLNY KONKURS „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY. SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

„8 książek na 8 Narodowe Czytanie”

Pod patronatem pary prezydenckiej już po raz ósmy w całej Polsce czytano utwory należące do kanonu literatury- nowele polskie: „Dobra pani” E. Orzeszkowej, „Dym” M. Konopnickiej, „Katarynka” B. Prus, „Orka” W. S. Reymont, „Rozdziobią nas kruki, wrony” S. Żeromski, „Sachem” H. Sienkiewicz, „Sawa” H. Rzewuski, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulz. Ich wspólną cechą jest polskość połączona z treściami uniwersalnymi, refleksją nad kondycją człowieka i społeczeństwa, w którym żyje.

Nasz szkoła (uczniowie z klas 1 d3 oraz 1 c) wzięła również udział w tym wydarzeniu zorganizowanym 20.09.2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Inscenizację poszczególnych nowel  profesjonalnie przygotowały nauczycielki  i ich uczniowie ze szkoły podstawowej w Żyrakowie, natomiast fragmenty czytali m.in. pan K. Moskal, pani W. Lis a także dyrektor naszej szkoły-pan W. Ostafin.

 

Ha!!! Koniec roku szkolnego. Wakacje - 74 dni!!!

Uśmiechy na twarzy i radość w sercu. Koniec roku szkolnego. Dyrektor szkoły Pan Wiesław Ostafin wręczając nagrody i świadectwa z wyróżnieniem podziękował nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, a szczególnie wszystkim uczniom za trud i zaangażowanie w mijającym roku nauki. Słowa uznania Dyrektor skierował do uczniów odnoszących sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w konkursach artystycznych i sportowych.

Dyrektor odczytał list  posła na Sejm RP, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pana Kazimierza Moskala, który osobiście odwiedził szkołę, złożył gratulacje i ufundował nagrodę książkową dla Jakuba Lachcika, laureata  II miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki. Na ręce Pana Dyrektora Pan Poseł przekazał również list okolicznościowy skierowany do całej społeczności szkolnej. Dyrektor podziękował Panu Posłowi za przejawianą coroczną troskę i pamięć o szkole.

fotorelacja z uroczystość 

  

 

 

 

 

 

 

Mistrz jest wśród nas!

Gabriel Blezień, przyszły uczeń maturalnej klasy 3c, bokser należący do klubu UKS MORSY DĘBICA, boks uprawia od 11 roku życia.

Lista jego osiągnięć jest długa:

 • Stoczone 80 walk w kraju i za granicą !!!
 • Najpopularniejszy sportowiec roku 2018 w kategorii junior
 • Reprezentant Polski !!!
 • Reprezentant kadry okręgu
 • Gwardyjski Mistrz Polski
 • Wicemistrz Polski (Pułtusk, Ciechocinek, Konin)
 • Zdobywca Pucharu Polski w Grudziądzu
 • Mistrz i zdobywca "Złotej Rękawicy"/najlepszy zawodnik(Kraków)
 • Mistrz i zdobywca „Czarnego Diamentu Śląska" w Rybniku
 • I miejsce w międzynarodowym turnieju w Częstochowie
 • Mistrz Ziemi Lubelskiej
 • Mistrz Pucharu Karpat
 • Grand prix Małopolski
 • I miejsce - międzynarodowy turniej w Libiążu
 • I miejsce - międzynarodowy turniej w Boguchwale
 • I miejsce - międzynarodowy turniej w Irlandii
 • II miejsce walki w formule Semi-Pro (Anglia, Manchester)

 Z wielkim podziwem gratulujemy wszystkich sukcesów i życzymy dalszych!!!

 

Przeczytaliśmy wspólnie!

8 czerwca wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” pod honorowym patronatem Biblioteki Narodowej. W czwartej edycji tego wydarzenia biliśmy rekord w czytaniu w jednym momencie i było nas-czytelników- 363! 

 

 

 

 

 

 

 zobacz więcej

 

 

„Jak nie czytam, jak czytam!”

          Przypominamy, że 7 czerwca (piątek) nasza szkoła weźmie udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji czytelniczej  „Jak nie czytam, jak czytam”.   Proponujemy, by o godz. 10.00 w sali lekcyjnej każdy uczeń przez minutę (lub dłużej) miał możliwość przeczytania fragmentu wybranej przez siebie książki (ale nie podręcznik). Wydarzenie to powinno zostać sfotografowane przez przewodniczącego danej klasy. Sygnałem do rozpoczęcia czytania będą trzy krótkie dzwonki. Bardzo prosimy nauczycieli, by włączyli się w tę akcję.

 

W tym roku nie wychodzimy ze szkoły, by nie zakłócać przebiegu zajęć.

 

 

"Moja szkoła w mojej rodzinie"

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie związanym z obchodami 120 lat istnienia ILO. Konkurs skierowany jest do obecnych uczniów oraz przyszłych, którzy dołączą do naszej społeczności w roku szkolnym 2019/2020.
Zapraszamy do udziału!