Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Narodowe Czytanie 2021

  Klasy 3 b i 3 e uczestniczyły 29 września w Narodowym Czytaniu, które odbyło się w Domu Kultury „Śnieżka”. Tegoroczną lekturę, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, czytała grupa artystyczna Safo przygotowana przez panią Dominikę Migoń - Madurę. W inscenizacji wzięli udział uczniowie  naszej szkoły (na co dzień członkowie grupy Safo):

-Zuzanna Blicharz

- Lena Czachara

-Emilia Pietrucha

- Julia Różańska

-Wiktoria Wawrzonek

-Paweł Borek

-Jakub Nowacki

 Wystąpiły także absolwentki I LO- Julia Bielawa i Aleksandra Występek.

 Gratulujemy występu- artyści pięknie czytali, jak i śpiewali.

 Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas kolejnych edycji przeczytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, wybrane polskie nowele, „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

 

 

Gratulacje dla DOKTORA Krzysztofa Kosińskiego


Miło poinformować, że dnia 29 września 2021 roku Pan Krzysztof Kosiński – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy obronił rozprawę doktorską na  temat: „Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchius” i uzyskał tytuł doktora biologii.

 Promotorem pracy była dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR.

            Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego tytułu naukowego i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym, naukowym i zawodowym.

                                                                                   Społeczność I LO w Dębicy

 

Pan mgr Krzysztof Kosiński – broni doktorat.

Dnia 29 września 2021 roku Pan mgr Krzysztof Kosiński – nauczyciel biologii z naszej szkoły będzie bronił tytułu doktora. Temat przewodni rozprawy doktorskiej to: „Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchius”. Promotorem jest dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM o godzinie 9:00. Każda osoba chętna może w nim uczestniczyć, a wejście uzyskuje się przy pomocy linku dostępnego na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

https://zoom.us/j/93980138351?pwd=S25oak40a2ZxOUV4SHcxempoaklsUT09

Życzymy powodzenia!

 

 

II Kongres Edukacyjny „Szachy, czyli coś więcej niż sport”

 

W dniu 22.09.2021 r. młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w II Kongresie Edukacyjnym w Jasionce objętym między innymi patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Spora, bo prawie 40 osobowa grupa udała się do G2A Areny gdzie miała możliwość podziwiać nowoczesny obiekt i uczestniczyć w wykładzie „Szachy, czyli coś więcej niż sport” poprowadzonym przez panią Małgorzatę Wołowiec-Musiał. Po wykładzie udaliśmy się do drugiej części hali gdzie odbywał się turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych, dlatego byliśmy tylko kibicami, a nie uczestnikami zawodów. Ponadto odbywał się konkurs GG Robot, warsztaty dla uczniów z zakresu robotyki edukacyjnej, natomiast na stoiskach prezentowano różnego rodzaju rozwiązania techniczne połączone z działem informatycznym.

Opiekunowie: Bartłomiej Szarek, Leszek Żyłka

 

Zielone wzgórza nad Soliną...

Młodzież z klasy II c wraz z opiekunami,w dniach 20-21 września b.r. wyjechała na wycieczkę w Bieszczady. Uczniowie poznali  najdalej wysuniętą część Karpat, zdobyli Połoninę Wetlińską, oraz poznali uroki Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nieodzownym i stałym punktem takich wyjazdów było obejrzenie zapory  w Solinie która jest  największą budowlą hydrotechniczną w Polsce, a elektrownia największą elektrownią szczytowo pompową pracującą na dopływie naturalnym oraz poznanie jej historii. Kolejnymi etapami było zwiedzanie Cisnej, zagrody pokazowej Żubrów w Mucznem wraz z przewodnikiem . Podczas tej  wycieczki nie zabraklo także akcentów sportowych, podczas których młodzież świetnie bawiła się podczas gry w paintballa łuczniczego.

Nowoczesne pracownie przedmiotowe.

21 września w naszym liceum miało miejsce oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni przedmiotowych. Pracowni językowej i biologicznej.
Zostały one wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne. W pracowni językowej zainstalowano przestrzeń edukacyjną łączącą zalety pracowni terminalowej i językowej. Do pracowni biologicznej zakupiono modele anatomiczne, tablice dydaktyczne, mikroskopy, programy multimedialne. Sala ta została gruntownie wyremontowana.

Inwestycje te były możliwe dzięki funduszom pochodzącym z naszego Starostwa Powiatowego. Oficjalnego otwarcia w obecności dyrekcji naszego liceum dokonał wicestarosta Adam Pieniążek i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy dr Anna Wilczyńska.

82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Radziecki  ustaliły w pakcie Ribbentrop- Mołotow datę  wspólnego  rozpoczęcia wojny. 1 września i 17 września 1939 r. to dwie daty tego samego wspólnego ataku. Polska nie była w stanie zatrzymać tej inwazji. Obydwa państwa, stały się jednakowo odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej, niewyobrażalne cierpienia i śmierć dziesiątków milionów ludzi. Gdyby nie te zbrodnicze systemy, młodzież naszej szkoły nie opiekowała by się dębickimi  Dębami Pamięci posadzonymi dla upamiętnienia naszych rodaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscowościach za wschodnią granicą.

Nasza licealna młodzież 17 września stanęła przy dębickich Dębach Pamięci.  W zadumie i modlitwie  uczczono obrońców ojczyzny z września 1939 roku.

 

Spotkanie z Panem Wicestarostą

W minioną środę w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”  uczniowie wraz z opiekunami złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym. W rozmowie z wicestarostą Panem  Adamem Pieniążkiem przedstawili program i cele wizyty w Grecji. Pana Starostę szczególnie zainteresował pomysł stworzenia bloga z przepisami kuchni greckiej  i polskiej oraz wizyty w wytłaczarni oliwy, fabryce sera Feta i w winiarni. Życzył nam udanego wyjazdu i wspomnień, do których będziemy wracać  przez wiele lat.

 

Akcja sprzątanie świata 2021

W dniu 13 września 2021 r., zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne. W zbiórce uczestniczyły klasa 2d i 1a.

Pomimo intensywnie padającego deszczu zbiórka zakończyła się zebraniem kilku worków śmieci. Cieszy nas fakt, że w tym roku było ich mniej niż w latach ubiegłych. Tradycyjnie po przeprowadzonej akcji zapalone zostało ognisko, gdzie Pan leśniczy w bardzo interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane  z  funkcjonowaniem lasu.
 
 

„Witaj szkoło!”

1.09.2021 r. rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi nowy rok szkolny 2021/2022. Nauczyciele i młodzież naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii w auli I LO.

Dla uczniów klas maturalnych to będzie ostatni rok w naszym liceum, natomiast dla uczniów klas pierwszych to dopiero początek nauki w tych szkolnych murach. Dlatego szczególnie ciepło powitani zostali  pierwszoklasiści.

Wszystkim życzymy, by ten czas nauki przyniósł satysfakcję i uczniom, i nauczycielom…

„Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów”… za 10 miesięcy.

 

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego.

W dniu 18 sierpnia 2021 nasi uczniowie, oraz nauczyciele uczestniczyli jako wolontariusze w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego. Monitoring polega na sprawdzaniu stanu populacji, sidlisk i stanu ochrony tego gatunku. Za prowadzenie monitoringu odpowiada Główny Inspktorat Ochrony Środowiska, a koordynatorem działań jest Polska Anademi Nauk, która zleca badania terenowe i opracowanie raportów specjalistom z biologii chomika europejskiego z różych uczelni w Polsce. Nasi uczniowie towarzyszyli w poszukiwaniach naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poszukiwania okazały się owocne i w obszarze granic administracyjnych Dębicy stwierdzono występowania tego pięknego ssaka. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem na skutek intesyfikacji rolnictwa, drpieżnictwa (w tym drapieżnictwa kotów i psów domowych), zanieczyszczenia światłem i zmian klimatycznych. Naukowcy alarmują, ponieważ przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 lat może dojść do całkowitego wymarcia gatunku w jego obecnym zasięgu. Podstawą ochony jest edukowanie społeczeństwa. Dziś kolejne osoby dwiedziały się o jego występowaniu i będą mogły rozpowszechniać zdobytą wiedzę. Pierwsze stwierdzenia chomika pochodziło sprzed kilku lat, kiedy to mieszkaniec Dębicy przekazał do Polskiej Akademii Nauk informację, iż znalał martwego osobnik na jedenej z ulic naszego miasta. Dziś, podczas inwentaryzacji, prowadzonej przez naukowców i naszych uczniów, informacja ta zosała potwierdzona. Teraz pozostaze tylko zadbać o ochronę tego gatunku. Dodajmy, że nie ma chomika bez rolnika więc, dopóki na perfyferiach miasta wciąż uprawiane sa pola, dopóty perpesktywy ochrony chomika w Dębicy są optymistyczne, choć wymagają pewnych dodatkowych działań.

 

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szk. 2021/22

Przedmiot

Klasa

Wydawnictwo/autor

Tytuł

Poziom kształcenia

 

język polski

klasa 1

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe / K.Budna i inni

„Sztuka wyrazu” (I i II część)

----------------------------------------

 

historia

klasa 1

Nowa Era / Marcin Pawlak, Adam Szweda

" Poznać przeszłość"

podstawowy

Nowa Era / Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

"Zrozumieć przeszłość"

rozszerzony

 

wiedza o społeczeństwie

 

klasa 1

Nowa Era /  Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

„W centrum uwagi 1 „podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Podstawa Programowa 2019

podstawowy

klasa 1

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert,  Nowa Era.

 

,,W centrum uwagi 1" podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

rozszerzony

matematyka

klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1.

Podstawa Programowa 2019

podstawowy

klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.

Podstawa Programowa 2019

rozszerzony

 

biologia

klasa 1

A.Helmin,J.Holeczek, Nowa Era

Biologia na czasie 1,Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,Zakres  podstawowy

podstawowy

klasa 1

M.Guzik,R.Kozik,Nowa Era

Biologia na czasie 1,podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum , Zakres rozszerzony

rozszerzony

 

chemia

klasa 1

R.Hassa,A Mrzigod,Nowa Era

To jest chemia 1,podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum,Zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Wyd. WSiP

 

„Chemia” 1, podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego  Zakres rozszerzony

 

 

rozszerzony

 

geografia

klasa 1

R.Malarz, Więckowski, Nowa Era 2019

 

Oblicza geografii 1, Zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

R.Malarz,M Więckowski, P.Kroh, Nowa Era 2019

ów

Oblicza geografii 1, Zakres rozszerzony

rozszerzony

 

fizyka

klasa 1

Wydawnictwio WSiP

 

Fizyka 1 .Podręcznik.Liceum i Technikum, zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 1,Podręcznik. Liceum i Technikum,zakres rozszerzony

rozszerzony

 

informatyka

klasa 1

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres rozszerzony

rozszerzony

 

podstawy przedsiębiorczości

klasa 1

Nowa Era / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

dla szkół ponadpodstawowych

 

--------------------------

 

edukacja dla bezpieczństwa

klasa 1

Nowa era / Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 

---------------------------

 Podręczniki do języków obcych będą podane na początku września po przypisaniu uczniów do grup językowych

Spotkanie z Radkiem Rakiem

24 czerwca 2021 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zorganizowała spotkanie z Radkiem Rakiem – lekarzem weterynarii, autorem utworów fantastycznych i laureatem 24. edycji Nagrody  Literackiej Nike w roku 2020 za powieść „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. W spotkaniu autorskim uczestniczyły nauczycielki polonistki i bibliotekarz z naszej szkoły.

Pisarz barwnie opowiadał o swoich inspiracjach literackich, zdradził kilka tajników swojego warsztatu pracy, wspominał dzieciństwo i okres szkolny w Dębicy. Opowieści były pełne anegdot, ciekawostek i osobistych refleksji. Po spotkaniu Radek Rak podpisywał swoje książki, wpisał się również do naszej kroniki szkolnej jako nie tylko pisarz, lecz przede wszystkim absolwent I LO w Dębicy.

 

Koniec roku szkolnego. Piekna, roześmiana młodzież odebrała świadectwa całorocznej pracy.

 

W piątek 25 czerwca uczniowie naszego liceum spotkali się z nauczycielami podczas uroczystej akademii, by odebrać świadectwa i podziękować za wspólny rok nauki.

Dyrektor naszego liceum Wiesław Ostafin podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom  za ten szczególnie trudny rok szkolny.

Dyrektor szkoły wręczył nagrodę i  świadectwo ukończenia klasy drugiej finalistce 45. Olimpiady Języka Angielskiego oraz wszystkim uczniom którzy otrzymali świadectwa wyróżniające.

 

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 

 Zobacz wszystkie dostępne fotografie z uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.

1. 8.00  Msza. św w kościele Św. Jadwigi.

2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego na podwórku szkolnym około godziny 9.00.

3. Spotkania klasowe z wychowawcami.

 

Próbna szkolna matura z biologii.

15 czerwca bieżącego roku uczniowie z klas 2b3, 2c3, 2d3, 2e3 rozszerzający biologię, mieli okazję sprawdzić się ze zdobytej wiedzy biologicznej pisząc "Próbną szkolną maturę z biologii". Wyniki przez nich uzyskane okazały się lepszymi niż się spodziewałem. 

 

Praktyczna lekcjia biologii

W dniu 18 czerwca 2021 r.  uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym (2e3) mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznej lekcji biologii która odbywała się w przychodni weterynaryjnej. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem przychodni dowiedziała się na czym polega praca w zawodzie lekarza weterynarii ponadto została im umożliwiona możliwość wzięcia udziału zabiegu sterylizacji.

 

Finał XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zakończyła się kolejna edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży, projektu edukacyjnego organizowanego przez Kancelarię Sejmu przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej. To coroczne wydarzenie cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodych ludzi. W tym roku z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2 odbyła się specjalna internetowa edycja konkursu.

Na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jednym z patronów 2021 roku został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. W tym roku uczestnicy realizowali zadanie rekrutacyjne  na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów  we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 2b3 o profilu humanistycznym- Kacper Glinka i Bartłomiej Jakson- zostali laureatami XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Gratulujemy sukcesu!

 

Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Show Dance

W  dniach 9 do 11 czerwca Oliwia Szela uczennica naszej szkoły wyjeżdża na Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Show Dance, które są eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata.Oliwia reprezentuje Soul Dance Akademie Tańca działającą w Dębicy. W ostatnie dwa weekendy tancerka reprezentowała Dębicę na dwóch Ogólnopolskich Festiwalach  w Wojniczu i Żywcu, gdzie zdobyła wraz z grupą 3 miejsce Mini Formacji, 1 miejsce w formacji i 1 miejsce w Mini Formacji.
Gratulujemy
 
 
 
 

Piszemy projekty…..

Piszemy projekty…..

W grudniu minionego roku Agencja Narodowa ogłosiła nabór na napisanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Ciekawy temat zachęcił do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Napisania projektu podjęły się nauczycielki naszego liceum panie Agnieszka Panek i Ewa Nowacka. Czasu było niewiele, ponieważ termin złożenia wniosku upływał 10 stycznia 2021.

Celem projektu jak sama nazwa wskazuje jest ponadnarodowa mobilność uczniów, która u nas została skierowana do Grecji. Przedsięwzięcia realizowane przez szkoły w ramach projektu  mogą obejmować jednokrotne wyjazdy uczniów do jednego z krajów europejskich. Celem mobilności uczniów: wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wyniki naboru zostały ogłoszone 7 maja br. I nasza szkoła znalazła się na szóstym miejscu listy rankingowej uzyskując 102 punkty. Warto nadmienić iż lista liczyła 198 szkół objętych wsparciem finansowym.

O kolejnych działaniach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Przekraczamy granice!

28.04.2021 r. uczniowie klasy 2d  w ramach lekcji języka angielskiego (grupa p. Barbary Huni-Kimbar) odbyli pełen wrażeń i nowych doświadczeń międzykulturowy rejs – udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podczas spotkania online uczniowie mieli okazję połączyć się z ukraińską szkołą średnią w Rivne’m – Rivne academic lyceum "Prestyzh". Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje szkoły za pomocą materiału filmowego i licznych zdjęć, a także wzięli udział w dyskusji na temat różnic kulturowych i ciekawostek regionalnych. Spotkanie było prowadzone w języku angielskim. Bariery zostały przełamane, granice zatarte, a każdy uczestnik spotkania zdobył pakiet nowych doświadczeń  i niezapomnianych wrażeń. Współpraca ze szkołą w Rivnem będzie trwać, a w nowej rzeczywistości pocovidowej  z przyjemnością ugościmy ukraińską młodzież w naszej szkole! Ahoj przygodo!

Witaj Majowa Jutrzenko…

W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja klasy 2b i 2b3 uczestniczyły w wykładzie profesor Katarzyny Kuras, pracownika Instytutu Historii UJ. Wykład wprowadził nas w okoliczności uchwalenia konstytucji, jej najważniejsze postanowienia, ale także ukazał dzieło 3 maja jako ważny element naszego dziedzictwa narodowego. Pani Profesor stawiała pytania o znaczenie konstytucji, jej rolę w utrzymaniu polskiej państwowości. Zachęcała także do czytania Konstytucji 3 maja, przytaczając słowa wybitnego polskiego historyka, Janusza Tazbira, który podkreślał, że konstytucja jest bardziej czczona niż czytana.

Konkluzją wykładu było stwierdzenie: „ Czytajmy konstytucję wykorzystując doświadczenia przeszłości w ocenie teraźniejszości i  tworzeniu przyszłości.”