Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Nagroda za scenariusz, za zdjęcia, za montaż, za rolę pierwszoplanową i drugoplanową, za reżyserię. Nagroda dla producenta.


Trwają salony ósmoklasistów. W piątek odbyły się cztery tury solonu w dębickim Koperniku. W ich czasie młodzież wybierała najlepszy film promujący szkołę. Zwyciężył film promujący nasze liceum!!!

Mała kropka na mapie. Tu mieszkam. Kocham to miejsce. Jest moje!!!

 

 Dziś w naszym liceum odbył sie konkurs „POWIAT DĘBICKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest poznawanie geografii, historii, folkloru, kultury i aktualnych wydarzeń w najbliższym otoczeniu ucznia oraz  doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i prezentowania.

 

 Uczestnicy konkursu przygotowali prezentację dotyczącą wybranej miejscowości Powiatu Dębickiego oraz sylwetki absolwenta I LO w Dębicy.

 Uczestnicy odpowiadali na 30 pytań dotyczących Ziemi Dębickiej - około 10 dotyczyło geografii, około 10 historii, około 10 zagadnień aktualnych – folklor, kultura, życie polityczne. Spośród pytań pięć dotyczyło I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 

 

WYNIKI KONKURSU:  „POWIAT DĘBICKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

1.    Wyniki za test:

a)     SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.      Filip Gałat – SP11 w Dębicy
2.      Michał Homel – SP11 w Dębicy
3.      Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu

b)    SZKOŁY ŚREDNIE:

1.      Karol Cukla – ZSE w Dębicy
2.      Kamil Nowicki – I LO w Dębicy
3.      Zuzanna Bielecka – LO w Pilźnie

 

2.    Wyniki za prezentacje:

a)     SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.      Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu
2.      Filip Gałat – SP 11 w Dębicy
3.      Jan Baliński – SP 11 w Dębicy

WYRÓŻNIENIE:

Karol Żyła – SP6 w Dębicy

Jakub Szewc – ZSP Pustków Osiedle

 

b)    SZKOŁY ŚREDNIE:

1.      Klaudia Pieniążek – ZSE w Dębicy
2.      Zuzanna Bielecka – LO Pilzno
3.      Karol Cukla – ZSE w Dębicy

WYRÓŻNIENIE:

Kamil Nowicki – I LO w Dębicy

3.    Nagrody przewodniczącego Rady Rodziców I LO w Dębicy:

1.         Karol Cukla – ZSE w Dębicy
2.         Jan Baliński – SP11 w Dębicy
3.         Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu

 

 

Czy polski parlmentarzysta jest zamożny?

Z pełnoletnią częścią uczniów naszego liceum spotkał się dziś pan Jan Warzecha, poseł na Sejm RP, reprezentujący nasz region w parlamencie od 13 lat. Pan poseł przedstawił strukturę władzy ustawodawczej oraz tzw. ścieżkę legislacyjną ustaw procedowanych w naszym parlamencie.
Maturzyści dowiedzieli się ile miesięcznie zarabia poseł, jakie są koszty prowadzenia biura poselskiego i jakie przywileje pomagają mu pełnić funkcję posła (np. darmowa komunikacja i noclegi podczas wykonywania obowiązków posła, immunitet). 

Na podjęcie decyzji o ubieganiu się o mandat poselski maturzyści mają jeszcze parę lat, ale może już warto czynić przygotowania.

 

Misjonarz z Afryki - musimy uwrażliwić nasze serca!!!

W środę 1 lutego w naszej szkole gościliśmy Misjonarza, ks. Stanisława Wojdaka. Ks. Stanisław, wicedyrektor Wydziału Misyjnego Kurii diecezjalnej w Tarnowie, a zarazem ojciec duchowny tarnowskich misjonarzy, spędził na misjach 10 lat. Jak sam mówi: Jest zakochany w Afryce, a szczególnie w posłudze misyjnej na tej ziemi. Przyjechał do naszego Liceum by przybliżyć młodzieży sprawę misji, by uwrażliwić nasze serca na głód fizyczny a może przede wszystkim na głód małości i wiary jaki panuje w Afryce. Uświadamiał nas, że żyjemy w dobrobycie o jakim dzieci i młodzież w krajach afrykańskich nawet nie marzy. Brak szkół, szpitali i podstawowych środków do życia to codzienność milionów mieszkańców Czarnego Lądu. Ks. Wojdak bardzo dużo uwagi poświęcił sprawie Ewangelizacji, bo to jest najważniejsza rola misyjnej działalności Kościoła, ale jak podkreślił za św. Pawłem „wiara bez uczynków jest martwa.” Dlatego też misjonarze nie tylko głoszą ewangelie Jezusa Chrystusa ale pomagają w wielu pracach fizycznych jak budowa szpitali, szkół, studni a także nauka codziennych czynności. Misjonarz uświadomił nam również, że misjonarzem może być każdy, nie tylko ksiądz czy siostra zakonna. Każdy człowiek może wyjechać na kilka miesięcy czy lat aby poprzez swoją pracę i modlitwę przyczynić się do rozwoju działalności Kościoła w najdalszych zakątkach świata. Ks. Wojdak zachęcił młodzież do wolontariatu misyjnego, który działa w Diecezji Tarnowskiej. Skupia on wszystkich chętnych świeckich i duchownych, młodych i starszych w grupie, która modlitwą, ofiarą a także wyjazdami na staże misyjne pomaga tym, którzy część swojego życia poświęcili na to by głosić Ewangelie w najdalszych krańcach świata. Serdecznie dziękujemy ks. Stanisławowi za przybycie do naszej szkoły i podzielenie się swoim doświadczeniem pracy Misjonarza w dalekiej Afryce.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIMOWE INSPIRACJE Z KSIĄŻKĄ”

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

CELE KONKURSU:

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej;

- popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży;

Czytaj więcej: SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIMOWE INSPIRACJE Z KSIĄŻKĄ”

Nowy Rok 2023

SZCZĘŚLIWEGO

NOWEGO ROKU

Dla całej społeczności naszego liceum roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech!!!

 

 

 

Sukces absolwentki Kamili Undas

Miło nam poinformować, że absolwentka naszej szkoły – Kamila Undas  zredagowała w „Zeszytach naukowych”  artykuł pt.: „Świecące nowotwory – o możliwych zastosowaniach promieniowania Czerenkowa w medycynie”. Kamila Undas wykazała się ogromną wiedzą i zaangażowaniem w opracowaniu archiwaliów. Serdecznie dziękujemy za cenną wiedzę przekazaną do naszej szkoły.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU " PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI”

 

 W dniu 28 październik 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs

" Projekt graficzny okładki".

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą, rozwijanie kreatywności i samodzielności. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie projektu okładki wybranej lektury szkolnej (wchodzącej w skład kanonu lektur obowiązkowych lub uzupełniających).

Na konkurs wpłynęły prace: Amelii Tyksińskiej z klasy 1g, Klaudii Szewczyk z klasy 4f. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięstwa w konkursie i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 

 

 

Pamiętamy.

Przed dniem Wszystkich Świętych młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła groby nauczycieli, które znajdują się na Starym i Nowym Cmentarzu w Dębicy. Odwiedziliśmy groby tych, którzy pracowali w I Liceum Ogólnokształcącym na początku jego istnienia jak i tych, którzy pracowali w nim jeszcze kilka i kilkanaście lat temu. 

 

Listopadowe wspomnienie dyrektora

Każdego roku z początkiem listopada nasze myśli kierują się w stronę tych, którzy odeszli. Mając na uwadze długą historii szkoły, nie sposób nie wspomnieć o śp. księżach katechetach. 

Pragnę w tym roku w sposób szczególny przywołać postać śp. ks. kan. Józefa  Podolańskiego, który nauczał religii w Jagielle w latach 50-tych poprzedniego stulecia, jeszcze przed usunięciem jej  ze szkół przez władze komunistyczne w roku 1961. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie w 1942 roku, a zatem wychowany był w duchu Polski międzywojennej. Znałem osobiście ks. kanonika i postrzegałem go jako intelektualistę i wybitnego oratora. W pamięci utkwiła mi  jego troska o wykształcenie młodego pokolenia, w szczególności tych z nas, którzy pochodzili z prostych rodzin.

Śp. ks. kan. Józef Podolański pochodził z Tarnowa i tam też zmarł w 2003 r.  Dane mi było uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej w Tarnowie, podczas której oficjalnie reprezentowałem I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym  w Tarnowie.

Delegacja szkoły modlitwą przy grobie uczciła jego pamięć.

Wiesław Ostafin

Dyrektor I LO 

 

Urodziny biblioteki szkolnej

W dniu 24.10.2022 r. biblioteka świętowała kolejne urodziny. Wydarzenie wpisane w październikowe obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest jednym ze sposobów promocji czytelnictwa w „Jagielle”.

Tego dnia w bibliotece był wyjątkowy wystrój i nastrój.  Bibliotekarze serdecznie dziękują Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i uczniom za wszelkie wyrazy sympatii.

          Zatem warto czytać, bo:

    „Książki kochają każdego, kto je otwiera,

     dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,

     niczego w zamian nie żądając...”

                                                /Cornelia Funke/

 

Fundacja Św. Mikołaja

Fundacja Św. Mikołaja w ramach Ogólnopolskiego  Programu Pomocy Psychologicznej sfinansowała dla uczniów naszej szkoły  warsztaty terapeutyczne. W zeszłym roku szkolnym  programem zostało objętych 10 klas a w tym roku szkolnym  pozostali uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach terapeutycznych pt. ”Relacje i emocje”. Z fundacji  otrzymaliśmy dotację na sumę 19500 dzięki, której wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach.

Również dzięki fundacji Św. Mikołaja 8 zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium. Pomoc od fundacji na rok szkolny 2022/2023  to 17500 zł za co z całego serca dziękujemy.

Szkolnym koordynatorem działań jest pedagog Agnieszka Zapał- Róg.

 

Wykład o sztucznej inteligencji absolwenta naszego liceum Krzysztofa J. Ciosa – prof. at Virginia Commonwealth University, USA

     W poniedziałek 17 października 2022 roku w auli naszej szkoły odbył się wykład profesora Krzysztofa J.Ciosa   
polsko - amerykańskiego informatyka, absolwenta naszego liceum z 1968 r. Tematem wykładu była sztuczna inteligencja jako szansa rozwoju. Pan Profesor zwrócił również uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta nowa technologia. Wykładowca odpowiedział również na pytania słuchaczy.

Wykład zakończył przesłaniem skierowanym do młodzieży, że warto cierpliwie dążyć do wyznaczonego celu, mimo zdarzających się niepowodzeń. 

Życiorys i droga naukowa  sławnego absolwenta znajduję się na stronie szkoły. Kliknij tu.

 

Srebro i brąz, czyli wyróżnieni nauczyciele I LO

W dniu 13 października w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nauczyciele naszej szkoły zostali odznaczeni medalami za długoletnią służbę w zawodzie nauczyciela.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy medale wręczyła pani Ewa Leniart (Wojewoda Podkarpacki) oraz pani Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty).

     Medale otrzymały:

          Srebrny:     pani Katarzyna Zalewska

         Brązowy:     pani Renata Maciejowska

 Odznaczonym Paniom serdecznie gratulujemy!

Medal za Długoletnia Służbę ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 

W wehikule czasu…

07.10. 2022 r. uczniowie klas 1d, 1f wraz z opiekunami przenieśli się w czasie dzięki wizycie w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Znajduje się tu sześć stałych wystaw, ukazujących historię miasta  i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku, np. „Pradzieje i wczesne średniowiecze Ziemi Dębickiej”, „Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku”, „Dębicki salonik muzyczny”, „Śladami rodzin: Bergerów, Kantorów i Pendereckich”, „Historia garnizonu dębickiego”, Stare Kino. Młodzież była pod wrażeniem profesjonalnego przygotowania przewodników. Zdjęcia Dębicy i okolic z różnych czasów są świadectwem upływającego czasu, lekcją kultury. Dlatego śmiało można powiedzeń, że „Byliśmy, zobaczyliśmy i dotknęliśmy historii naszego regionu”.

 

Wśród najlepszych!!!

 

 

"Wizyta starszej pani" w Teatrze W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

15. 09 klasa 4e z opiekunkami obejrzała spektakl "Wizyta starszej pani" w rzeszowskim teatrze, rozpoczynając nowy sezon spotkań z kulturą. Dramat ten to historia społeczności małego miasteczka, która została postawiona wobec pytania, jak żyć godnie, nie robiąc tego kosztem innych. Każdy mieszkaniec ulega pokusie poprawy swego losu, godząc się na zbrodnię. Jak mówi reżyser spektaklu - Robert Czechowski tytułowa bohaterka "staje się lustrem, w którym odbijają się mieszkańcy Gullen" Twórcy spektaklu starają się nikogo nie oceniać, ale przyglądają się niełatwym wyborom. Sztuka wciąż aktualna i godna polecenia realizacja.